Kontakt:

KLINIKA ZDRAVOTNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

Račianska 72, 831 02 Bratislava

 Tel. 0909/200604

E-mail: klinikazss@centrum.sk

IČO: 51821249

reg.MV SR: dňa 6.7.2018 VVS/1-900/90-54042

účet TB: SK 961000000002943058995